Veri Politikası

Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik Politikası

İşbu kısa bilgilendirme metni POZITIF HR’a iş başvurusu yapmanız ve sonrasında özgeçmişinizde paylaştığınız şahsınıza ait kişisel verilerinizin POZITIF HR'nin hizmet verdiği firmalar ile ne şekilde paylaşılacağını açıklamak ve 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamındaki haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir.

Kişisel Verilerinizi Toplama ve Saklama Amacımız

POZITIF HR olarak, Seçme & Yerleştirme hizmeti kapsamında, müşterilerimizin hizmetimizden faydalanabilmesi ve de iş başvurularının değerlendirilebilmesi amacıyla kişisel verileri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 4857 sayılı İş Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde kendi sistemimize işliyoruz.

Hizmet verdiğimiz alandan yararlanabilmeniz için, açık rızanıza istinaden kişisel verileriniz, tabi olduğumuz yasal mevzuat (KVKK) kapsamı dışında kullanmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği önlemlerini alarak işlenecek ve yasal saklama süresince saklanacaktır.

Kişisel Verilerinizi Hangi Kanallardan Topluyoruz?

  • www.pozitifhr.com sitesi üzerinden yapmış olduğunuz iş başvuruları aracılığıyla,
  • Kariyer internet portalları üzerinden yapmış olduğunuz başvuru veya hazırladığınız özgeçmişlerden,
  • E-mail aracılığıyla,
  • Referanslarınız aracılığıyla
  • Bizzat şahsi başvuru ve başvuru formu doldurarak,

Kişisel verileriniz otomatik veya manuel olarak POZITIF HR danışmanları tarafından kontrol edilmekte ve sizin izniniz ile hizmet alınan hosting firması tarafından sağlanan server üzerinde tutulmaktadır.

Kişisel Verileriniz Kimlerle Paylaşılacaktır?

Kişisel verilerini firmamızla paylaşmış olan adaylarımızın bilgileri, iş fırsat ve olanakları doğrultusunda hizmet verdiğimiz müşterilerimizle ve yasal zorunluluk gereğince talep etme yetkisi bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenmesi ile ilgili olarak kanun uyarınca;
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verilerinizin islenmiş̧ olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin islenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin yanlış̧ işlenmiş̧ olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
f) Kişisel verilerin islenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) Düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Durumu İçin Nereye Başvurabilirsiniz?

Kişisel veriler ile ilgili bilgi alma, silme, yok etme, düzeltme, itiraz etme taleplerinizi;

  • Yazılı olarak Levent Mahallesi, Zambaklı Sk. 25/2, 34330 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan şirket merkezine iletebilebilir,
  • [email protected] uzantılı e-posta adresine gönderebilir,
  • 05321762082 no’lu telefon hattı ile iletişime geçebilirsiniz.

Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kanun’un 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Kişisel Verilerinizin Durumu İçin Başvurum Kaç Günde Sonuçlanmaktadır?

Dilekçeniz veya mailiniz ile iletmiş olduğunuz talebiniz, 30 gün içerisinde aynı iletişim yolu ile cevaplanacaktır.

Kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması önemli olduğu için, değişiklik olması durumunda lütfen bilgilendiriniz. Kişiler, işbu Politika’ya konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Kişilerin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde POZİTİF HR’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

POZITIF HR işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

POZITIF HR firmasına özgeçmiş gönderen ve görüşme yapmayı kabul eden kişisel veri sahibi yukarıda detaylandırılmış olan Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik Politikası açıklamasını okuduğunu ve kabul ettiğini, kişisel verilerinin işlenmesine ve paylaşılmasına rıza göstermiş sayılacağını gayri kabili rücu beyan kabul ve taahhüt eder.