İK Yönetim Danışmanlığı

Pozitif HR olarak, kurumların ihtiyaçlarına uygun entegre insan kaynakları sistem ve süreçleri ile ilgili çalışmalar gerçekleştiririz.
Yönetim danışmanlığı kapsamında, iş stratejisini oluşturma, organizasyonel yapılanma, iş yapma yöntemleri, sorunların belirlenmesi ve uygun önerilerin yapılarak, bu önerilerin uygulanması yer almaktadır.
Pozitif HR olarak amacımız, iş ortaklarımızın kurum vizyonunu gerçekleştirmek ve hedeflerine ulaştırmak için entegre İnsan Kaynakları Yönetim Sistemlerini oluşturarak, kalıcı ve sürdürülebilir bir başarıya imza atmaktır.

Stratejik İK Yönetim Danışmanlığı

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi'nin temel amacı, kurumun nereye gitmesi ve nasıl bir yol izleyerek hedeflerine ulaşması gerektiği konularında mutabık kalınan noktada, bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik motivasyonu yüksek, yetenekli, yenilikçi ve yaratıcı çalışanlar temin ederek kurumun başarıya ulaşmasını sağlamaktır.

Bu hizmet kapsamındaki çalışmalarımız;

 • Kurumun ulaşmak istediği hedeflerinin belirlenmesi
 • Hedeflere ulaşılması için izlenecek yol haritasının çıkartılması
 • Yol haritasının sağlıklı ilerlemesi için gerekli insan kaynakları altyapısının oluşturulması

 

Performans Yönetim Sistemi

Performans Yönetim Sistemi, çalışanların işteki performanslarını ölçmek ve değerlendirmek açısından son derece önemlidir. Genel anlamda performans değerlendirme, çalışanların yeteneklerini, iş alışkanlıklarını ve davranışlarını belirlenen kriterler bazında sistematik bir şekilde ölçmedir. Aynı zamanda, kurumun hedefleri ve amaçları doğrultusunda, tüm çalışanların hep beraber hareket etmesi için gerekli motivasyonu ve beraberlik ruhunun oluşmasını sağlar.

Performans Yönetim Sistemi çalışan performansını ölçmenin yanısıra, gelecekte kurum içinde alınacak tüm aksiyonlar ve belirlenecek yol haritası için de bir temel oluşturur.

Pozitif HR olarak, her kurumun kendi içindeki dinamiklerini dikkate alarak, en uygun sistemin tasarımını ve uygulamasını gerçekleştiririz.

 

İK Organizasyonel Yapılanma Projeleri

Kurumların ihtiyaçlarına yönelik özel projeler geliştiririz.
 • Kurum/Çalışan Profili Analizi
 • Kurumsal Yetkinliklerin Belirlenmesi
 • İş Analizi ve İş Tanımları
 • Seçme Yerleştirme Standartlarının Oluşturulması
 • Yetenek Yönetimi ve Kariyer Planlama Sistemi
 • Eğitim Sistemi
 • Çalışan Memnuniyeti Değerlendirme Sistemi
 • Organizasyonel Yedekleme

Pozitif HR, güvenilir çözüm ortağınız.

En büyük maliyet zamandır. Uzman kadromuz ile şirketinize zaman kazandırmak için varız.